ΕιδήσειςΚύπρος

Συμφωνία AΗΚ- Υπουργείου Παιδείας για φωτοβολταϊκά στα Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει τη σύναψη προκαταρκτικής Συμφωνίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων και Θερμομόνωσης Οροφής σε Δημόσια Σχολικά Κτήρια συνολικής ισχύος 4MWp.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια σχολικά κτήρια θα συμβάλει:

(α) Στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων του κράτους.

(β) Στην παραγωγή πρόσθετης ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

(γ) Στην αποδοτική και ορθολογιστική παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

(δ) Στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ προς τα κράτη μέλη της, όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(ε) Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και θερμοκηπιακών αερίων.

(στ) Στην εκπλήρωση του εναρμονιστικού και υποδειγματικού ρόλου που πρέπει να έχουν τα δημόσια κτίρια στον τομέα της ενέργειας.

(ζ) Στην καλλιέργεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών και ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Συμφωνία θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην επόμενη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 27 Νοεμβρίου 2019, για συζήτηση και έγκριση.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close