ΕιδήσειςΚύπρος

Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε Εκπαιδευτικούς Δημόσιων Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο της πολιτικής που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας εκπαίδευσης και της προσπάθειας για ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19, θα παραχωρήσει χορηγία ύψους €200 σε 2.500 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση για νεοαποκτηθείσα συσκευή Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με σκοπό να την αξιοποιούν στο πλαίσιο της εργασίας τους για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του μαθήματος, για την ετοιμασία ψηφιακού μαθησιακού υλικού στο αντικείμενό τους αλλά και στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασής του.

1.2. Δικαιούχοι για το Σχέδιο Επιχορήγησης είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με καθεστώς μόνιμου, μόνιμου επί δοκιμασία, συμβασιούχου, αορίστου χρόνου, με πλήρη ή με μερική απόσπαση.

1.3. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αγόρασαν ηλεκτρονικό υπολογιστή από τις 13 Μαρτίου 2020 και όσοι προτίθενται να αγοράσουν, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, όπως καθορίζεται πιο πάνω.

1.4. Αιτήσεις ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 μέχρι και την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 τα μεσάνυχτα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

1.5. Πιο κάτω παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές αγοράς και περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από όλους τους/τις δικαιούχους.

2. Κατευθυντήριες γραμμές αγοράς:

2.1. Το μέτρο θα καλύψει την επιχορήγηση μόνο της αγοράς καινούριου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (τύπου laptop), με λειτουργικό σύστημα επιλογής του εκπαιδευτικού (Windows 10 ή Mac OS, τελευταίες εκδόσεις εγκατεστημένες πριν την παράδοση).

2.2. Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από προμηθευτή/εταιρεία πώλησης της δικής τους επιλογής.

3. Διαδικασία και έγκριση αιτήσεων:

3.1. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του Συστήματος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ) https://sep.dias.ac.cy/Account/Login.aspx, εντός της προθεσμίας, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Με τη συμπλήρωση της αίτησης θα παραλάβουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, το οποίο θα επιβεβαιώνει την επιτυχή συμπλήρωσή της.

3.2. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το ΥΠΠΑΝ και εφόσον εγκριθούν, οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέγκριση για αγορά φορητού Η.Υ. Από την ημερομηνία που θα λάβουν την προέγκριση θα έχουν περιθώριο 21 ημερών για να εισέλθουν στην πλατφόρμα του ΣΕΠ και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία: (α) απόδειξη είσπραξης ή/και τιμολόγιο αγοράς φορητού υπολογιστή στο όνομα του δικαιούχου, (β) τραπεζικά στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να εμβαστεί το ποσό της επιχορήγησης (SWIFT/BIC Code, IBAN, Ονοματεπώνυμο κατόχου).

3.3.      Η απόδειξη είσπραξης  ή/και τιμολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:

– Όνομα και αριθμό ταυτότητας δικαιούχου

– Ημερομηνία αγοράς

– Χαρακτηριστικά του προϊόντος (κατασκευαστής, μοντέλο/ονομασία και σειριακό αριθμό προϊόντος)

– Όνομα και υπογραφή εκδότη της απόδειξης είσπραξης

– Λογότυπο της εταιρείας

– Περίοδο εγγύησης.

3.4.      Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιλαμβάνονται σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τονίζεται ότι αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά ορθώς συμπληρωμένα μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα θα απορρίπτονται. Ο/η δικαιούχος θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά πόσο η αίτησή του/της έγινε αποδεκτή ή έχει απορριφθεί.

3.5. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεων, θα δίνεται προέγκριση στους επόμενους δικαιούχους του Σχεδίου.

Related Articles

Back to top button
Close