ΕιδήσειςΚύπρος

Σύνδεσμος Καταναλωτών: Ποιον προστατεύει. Τους καταναλωτές ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες;

Ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αναφέρει ότι η υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια, Ν. 186(Ι)/2017.

Δυστυχώς, συνεχίζει, η αντιμετώπιση των καταγγελιών που της έγιναν, τόσο από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, όσο και από καταναλωτές, δυνατό να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι μέχρι τώρα ενέργειές της είναι προς την κατεύθυνση της προστασίας των ταξιδιωτικών πρακτόρων αντί των καταναλωτών.

Επισημαίνε ότι είναι αδιανόητο, τρεις μήνες μετά τις καταγγελίες που της έγιναν, η διερεύνησή τους να μη έχει ολοκληρωθεί. Θα έπρεπε η διερεύνησή τους να είχε ολοκληρωθεί και να εκδοθεί απόφαση το αργότερο μέσα σε δυο ή τρεις βδομάδες και να μη αφήνεται να συνεχίζεται η καταπάτηση των νόμιμων δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καταλήγοντας καλεί την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια. Αυτή είναι η αποστολή και ο ρόλος της. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του τουριστικού τομέα είναι αρμοδιότητα άλλων. Δεν μπορεί οι καταναλωτές να μη τυγχάνουν της νόμιμης προστασίας από την καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή που είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close