ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕιδήσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε τη σύνδεση των λεωφόρων Στροβόλου και Αρχαγγέλου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δε φέρει ένσταση στην υπό όρους  κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου και τμήματος του δευτερεύοντος οδικού δικτύου στην επαρχία Λευκωσίας. Το έργο, το οποίο χαρακτηρίζεται πρωταρχικής σημασίας, αναμένεται να φέρει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην περιοχή και θα αποτρέψει πλημμύρες στην οδό  Αλεξανδρουπόλεως.

Αιτιολογώντας την απόφαση του, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι το μικρό μέγεθος και ο σχεδιασμός του έργου για την προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας όπως το ποδήλατο, η συσσώρευση με άλλα υφιστάμενα και εγκεκριμένα οδικά έργα που θα συμβάλουν στην ορθολογική κυκλοφοριακή διαχείριση της περιοχής, η χρήση φυσικών πόρων και ιδιαίτερα η σφράγιση του εδάφους, ο προσωρινός επηρεασμός της βιοποικιλότητας του ποταμού Πεδιαίου, η μείωση των αέριων ρύπων και του θορύβου στον πυρήνα του Στροβόλου βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του πυρήνα του Στροβόλου και το ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο αφορά την κατασκευή αστικής λεωφόρου η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας, οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των οποίων αξιολογήθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή το 2011 και 2015, αντίστοιχα. Επίσης, ως έργο συμπεριλήφθηκε στη Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας (2017) και στο το περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Σχέδια Δράσης Πολεοδομικών Συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας) Διάταγμα του 2018 (Κ.Δ.Π. 18/2019). Η χάραξη του δρόμου δημοσιεύεται στο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας από το 1996 και λαμβανόταν υπόψη στην έκδοση των πολεοδομικών αδειών της περιοχής από το 1988.

Ο στόχος της κατασκευής του έργου είναι η κυκλοφοριακή σύνδεση των δυτικών με τις ανατολικές περιοχές της Λευκωσίας, η αποσυμφόρηση ευαίσθητων περιοχών κατοικίας του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου από τη διαμπερή κυκλοφορία, η εφαρμογή του Σχεδίου “Slow City” στον πυρήνα Στροβόλου, η προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με λωρίδες αποκλειστικής χρήσης λεωφορείων, η σύνδεση με τον υφιστάμενο σταθμό λεωφορείων παρά το Μακάρειο Στάδιο και τον νέο σταθμό λεωφορείων επί της Λεωφόρου Στροβόλου (παρά τη συμβολή με την οδό Καντάρας), η χρήση των εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας όπως το ποδήλατο, καθώς και η σύνδεση των νέων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με άλλα υφιστάμενα δίκτυα όπως το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου, της Λεωφόρου Αρχαγγέλου και των ποδηλατικών υποδομών στους Δήμους Έγκωμης και Λευκωσίας.

Το έργο θα συνδέει τη Λεωφόρο Στροβόλου με τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου και θα περιλαμβάνει:

*Τέσσερις (4) λωρίδες κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 1.300μ. περίπου, πλάτους 23,60μ. και εμβαδού 30,680τ.μ., περίπου, εκ των οποίων οι δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τα λεωφορεία.

* Δύο (2) νέες γέφυρες σε σημεία της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού, εκ των οποίων η μια χωροθετείται στο τμήμα του δρόμου μεταξύ της λεωφόρου Στροβόλου και της οδού Ελαιώνων και θα έχει μήκος 60μ. και πλάτος 23.60μ., ενώ η άλλη χωροθετείται νοτιότερα της οδού Αλεξανδρουπόλεως, μεταξύ της Λεωφόρου Στροβόλου και την οδού Βοσπόρου, που θα έχει μήκος 30μ. και πλάτος 17,00μ. Η διατομή των γεφυρών έγινε με βάση υδρολογική μελέτη.

· Κατεδάφιση του παλιού υφιστάμενου γεφυριού της οδού Αλεξανδρουπόλεως παρά το Δημαρχείο Στροβόλου.

· Κατασκευή νέας όδευσης για την οδό Κανάρη και την οδό Αλεξανδρουπόλεως και κατασκευή νέων συνδετήριων δρόμων με παρακείμενες οικιστικές περιοχές συνολικού μήκους 650μ.

· Βελτιώσεις στο υφιστάμενο δευτερεύον οδικό δίκτυο της περιοχής (οδοί Ελαιώνων, Κυριάκου Μάτση, Μακεδονιτίσσης, Μάρκου Μπότσαρη, Αλεξανδρουπόλεως, Βοσπόρου, Κανάρη στον Στρόβολο). Το συνολικό μήκος των οδών που θα βελτιωθούν ανέρχεται στα 1.850μ. περίπου με κυμαινόμενο πλάτος, ανάλογα με το υφιστάμενο πλάτος των οδών. Στις εργασίες βελτίωσης των δευτερευόντων οδών, περιλαμβάνονται η κατασκευή πεζοδρομίων, η τοποθέτηση οδικού φωτισμού, η εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κ.λπ.

· Ποδηλατόδρομος και πεζοδρόμια, ενώ προβλέπεται η σύνδεση τους με άλλα υφιστάμενα δίκτυα, όπως του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, της περιοχής του λυκείου Αποστόλου Μάρκου –Τεχνικής Σχολής Αρχαγγέλου, της Λεωφόρου Αρχαγγέλου και των ποδηλατικών υποδομών στoυς Δήμους Έγκωμης και Λευκωσίας.

· Τοποθέτηση σύγχρονου οδικού φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων και αστικών λυμάτων, τοποθέτηση υπόγειων εγκαταστάσεων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και σύνδεση με άλλα υφιστάμενα δίκτυα της περιοχής με πρόνοιες για τη σύνδεση τους και με δίκτυα που θα δημιουργηθούν μελλοντικά με τις αναπτύξεις.

· Τρεις (3) λωρίδες πρασίνου, με τις δύο (2) να χωροθετούνται μεταξύ της ασφάλτου και του πεζοδρομίου (πλάτος 1,20μ.) και η άλλη στο κέντρο του δρόμου (πλάτος 1,95μ.). Το συνολικό εμβαδόν τους θα ανέλθει 5.600τ.μ., ενώ με το έργο θα τοπιοτεχνηθούν και άλλοι χώροι, περίπου 1.500τ.μ., που θα προκύψουν από τα υφιστάμενα τμήματα οδών που θα καταργηθούν. Υπολογίζεται ότι κατά μήκος του δρόμου θα φυτευτούν περισσότερα από 600 νέα δένδρα, ενώ θα γίνουν εκτενείς φυτεύσεις δέντρων και θάμνων στις όχθες του Πεδιαίου ποταμού.

· Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων για μείωση των υφιστάμενων προβλημάτων πλημμυρών, με την υπερχείλιση του στην οδό Αλεξανδρουπόλεως.

· Εγκατάσταση και λειτουργία καμερών φωτοεπισήμανσης για έλεγχο ορίου ταχύτητας.

Κατά την κατασκευή:

*Ο συνολικός αριθμός των δέντρων που θα χρειασθεί να αφαιρεθούν και αντικατασταθούν με άλλα δέντρα, ανέρχεται στα 61 (8 πεύκα, 4 κυπαρίσσια, 1 χαρουπιά, 1 μαυρομμάτα, 30 ευκαλύπτους, 6 ακακίες, 7 φίκους, 4 καλλωπιστικά). Επίσης, από το έργο θα επηρεαστούν 102 ελιές, οι οποίες εμπίπτουν σε ιδιωτικά τεμάχια, ενταγμένα σε οικιστικές ζώνες και οι οποίες θα μεταφυτευθούν σε άλλες κατάλληλες θέσεις, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων ή το Δήμο Στροβόλου. Αντίστοιχα, με το έργο θα φυτευτούν περισσότερα από 600 νέα μεγάλα δέντρα και πέραν των 4.000 θάμνων και άλλης χαμηλής βλάστησης.

*Η προσωρινή πρόσβαση οχημάτων και προσωπικού στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου πιθανόν να προκαλέσει αλλοίωση της όχθης του ποταμού στο σημείο ανατολικά της οδού Αλεξανδρουπόλεως όπου θα κατεδαφιστεί η υφιστάμενη γέφυρα και μέρος της οδού Αλεξανδρουπόλεως όπου θακατασκευαστεί η νέα γέφυρα, καθώς και στο σημείο όπου θα κατασκευαστεί η νέα γέφυρα μεταξύ της Λεωφόρου Στροβόλου και της οδού Ελαιώνων.

*Τα κατασκευαστικά έργα στη νέα γέφυρα δυτικά της οδού Αλεξανδρουπόλεως πιθανόν να προκαλέσουν προσωρινές απώλειες στους πληθυσμούς των βατράχων (Pelophylax bedriagae) και χελώνων του γλυκού νερού (Mauremys rivulata) των οποίων η παρουσία συμβάλει στην διατήρηση της ισορροπίας του υδρόβιου περιβάλλοντος, ειδικά τους πληθυσμούς εντόμων, όπως των κουνουπιών.

*Περιοδική αύξηση του θορύβου από τον εξοπλισμό που θα απαιτηθεί όπως εκσκαφείς (ερπυστριοφόροι και λαστιχοφόροι), φορτωτές, graders, διάφοροι τύποι φορτηγών, οδοστρωτήρες (λαστιχοφόροι και μη), οχήματα τοποθέτησης σκυροδέματος, εκφορτωτήρες, κ.λπ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Βρετανικού Προτύπου British Standard BS 5228, κατά τη 10ωρή λειτουργία του εργοταξίου, η εκτιμώμενη τιμή του δέκτη Leq(10h) για τον αποδέκτη σε απόσταση 25μ. από το όριο του εργοταξίου υπολογίστηκε στα 65-70dB(A), περίπου.

*Οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας αναμένονται από τις εκπομπές σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες, τις εκπομπές από τα συγκροτήματα παραγωγής υλικών (ασφαλτομίγματα) και τις εκπομπές από την κίνηση των βαρέων οχημάτων (10 διελεύσεις στην ώρα αιχμής) για την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών κατασκευής. Κατά τη δυσμενέστερη σύνθεση του εργοταξίου κατασκευής, θα λειτουργούν ένας κατασιγασμένος αεροσυμπιεστής, δύο βαριά φορτηγά, ένας φορτωτής υλικών εκσκαφών, ένας προωθητήρας, ένα εκσκαπτικό, ένα Grader, ένας οδοστρωτήρας, ένα σύστημα στρώσης ασφάλτου, μία αντλία σκυροδέματος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι εκπομπές των αερίων ρύπων για την ώρα αιχμής χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα χαμηλές έως αμελητέες.

*Οι απαιτούμενες ανάγκες σε νερό, ανά ημέρα, ανέρχονται στα 4-6κ.μ. η προμήθεια του απαιτούμενου νερού για τις αναγκαίες εργασίες του έργου.

*Επηρεασμός του εδάφους από πιθανές βλάβες μηχανημάτων ή οχημάτων, αύξηση του θορύβου, ρύπανση της ατμόσφαιρας και αύξηση της σκόνης λόγω των εργασιών εργοταξίου.

*Ο ημερήσιος όγκος υγρών αποβλήτων (οικιακά) που θα δημιουργηθούν ανέρχονται στα 300 λίτρα για 25-30 εργαζομένους και θα προέρχονται από τους χώρους υγιεινής του εργοταξίου μέρος των οποίων θα απομακρύνεται.

* Ο ημερήσιος όγκος στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθούν είναι μικρός και θα προέρχονται από τους εργαζομένους στο εργοτάξιο, τα αδρανή υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, την αφαίρεση υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, την αφαίρεση υφιστάμενου σκυροδέματος, υλικά που παραλείφθηκαν αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω κακής ποιότητας κ.λπ.

* Οι όγκοι των εκσκαφών, επιχωματώσεων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ανέρχονται στις 41.300κ.μ.

*Ο όγκος του επιφανειακού εδάφους που θα αφαιρεθεί από την περιοχή που καταλαμβάνει το έργο ανέρχεται περίπου στα 4.600κ.μ. και από το νέο δευτερεύον οδικό δίκτυο 1.200κ.μ. Μικρό μέρος του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχωματώσεις εάν κριθεί κατάλληλο ή απαραίτητο, ενώ το υπόλοιπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τοπιοτέχνηση του Έργου (νησίδες και λωρίδες πρασίνου).

* Στο στάδιο των κατεδαφίσεων υφιστάμενων υποδομών (υφιστάμενη οδός Αλεξανδρουπόλεως, υφιστάμενα πεζοδρόμια, υφιστάμενη άσφαλτος, υφιστάμενη πρόχειρη πρόσβαση, επί της κοίτης του ποταμού Πεδιαίου, προς την οδό Κανάρη κ.λπ.) θα χρησιμοποιηθούν συνήθεις μέθοδοι και μηχανήματα κατεδαφίσεων.

*Το εμβαδόν που θα σφραγιστεί από το έργο ανέρχεται σε 38.700τ.μ.

*Με την κατασκευή του έργου θα μειωθούν οι διαμπερείς κινήσεις στις οικιστικές περιοχές, αυξάνοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας στους συνοικιακούς δρόμους, ενώ θα προωθηθεί η

υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Περιοχής του πυρήνα Στροβόλου, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του με την αποσυμφόρηση της περιοχής από την κυκλοφορία των οχημάτων, θα μειωθούν οι συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις χιλιάδων αυτοκινήτων καθημερινά με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού χρόνου διακίνησης, θα μειωθούν οι συνολικές εκπομπές αέριων ρύπων και περιβαλλοντικού θορύβου και θα εξοικονομηθεί ενέργεια.

*Η κατασκευή του έργου θα επιλύσει τα σοβαρά φαινόμενα πλημμύρας που παρουσιάζονται κατά τους χειμερινούς μήνες στην υφιστάμενη γέφυρα της οδού Αλεξανδρουπόλεως, παρά το Δημαρχείο Στροβόλου.

* Κατά το στάδιο κατασκευής, οι ενεργειακές απαιτήσεις σε συμβατικά καύσιμα και πιο συγκεκριμένα πετρέλαιο κίνησης, αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα μεταφοράς υλικών και τα διάφορα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο. Οι πιο πάνω ανάγκες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο, αλλά εκτιμώνται ως αμελητέες.

Εξάλλου κατά τη λειτουργία του δρόμου όπως σημειώνεται:

* Σημαντική θετική επίπτωση στον πυκνοδομημένο πυρήνα του Δήμου Στροβόλου με τη μείωση του αριθμού των οχημάτων μέχρι και 50% (από 7,000 μέχρι 10,000 οχήματα την ημέρα) και τη μείωση του πληθυσμού που επηρεάζεται από τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους.

*Συγκρίνοντας το Στρατηγικό Χάρτη Θορύβου για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας του 2017 (3 ος γύρος), και την εκτίμηση θορύβου για το έτος λειτουργίας του έργου το 2021, τα επίπεδα θορύβου της περιοχής θα βελτιωθούν τόσο για τον δείκτη ημέρας-βραδιού-νύκτας (Lden) όσο και για το δείκτη νύκτας (Ln), για την περιοχή του πυρήνα του Στροβόλου.

*Μείωση των εκπομπών ρύπων και συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της αναμενόμενης μείωσης της κυκλοφορίας ιδιωτικών οχημάτων και της αύξησης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία), ποδηλάτων και πεζών, για την περιοχή του πυρήνα του Στροβόλου.

*Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, με τη χρήση του μοντέλου COPERT street level, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στην ποιότητα της αέρα για τα έτη λειτουργίας του έργου το 2024, 2029 και 2034 σε σχέση με το έτος αναφοράς το 2020, θα είναι μειωμένες, για την περιοχή του πυρήνα του Στροβόλου.

Αντίστοιχα, με την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει μείωση στην εκπομπή αέριων ρύπων σε δρόμους του πυρήνα του Στροβόλου σε σχέση με το έτος αναφοράς 2020, μέχρι και 70% και είναι εντός των εθνικών ορίων.

*Οι επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους και τη βιοποικιλότητα της περιοχής αναμένονται να είναι θετικές μετά τις κατασκευαστικές εργασίες, καθώς ο ποταμός μετά την κατασκευή του έργου θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση με έργα αποκατάστασης υφιστάμενων παρανομιών ή κακοτεχνιών στην κοίτη του, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή του.

*Βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με την επιλογή ειδών της κυπριακής βιοποικιλότητας, τη φύτευση περίπου 600 νέων δέντρων, την αύξηση της σκιασμένης επιφάνειας περίπου και τη συνολική επιφάνεια τοπιοτέχνησης με αύξηση της βλάστησης.

* Δεν θα υπάρχουν ουσιαστικές μόνιμες επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Πεδιαίου, εκτός από το ακρόβαθρα των δύο γεφυρών. Η πλειοψηφία των δέντρων που αναμένεται να αφαιρεθεί στα σημεία των ακροβάθρων είναι ξενικά είδη, δεδομένου ότι δεν έχει καταγραφεί οποιοδήποτε σπάνιο ή απειλούμενο είδος χλωρίδας ή πανίδας.

*Εγκατάσταση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας τύπου LED (Light emitting diode), χρήση αισθητήρων φυσικού ηλιακού φωτός και εφαρμογής συστήματος ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας για τη λειτουργία του οδικού φωτισμού του έργου.

*Το έργο θα αυξήσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες των κατοίκων της περιοχής και γενικά του πληθυσμού της πόλης για τη χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου διακίνησης.

Για το έργο λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Επίσης, λήφθηκαν απόψεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, πολιτικό κόμμα και ομάδες πολιτών. Οι απόψεις των Τμημάτων ήταν θετικές υπό όρους.

Οι απόψεις των ομάδων πολιτών διαχωρίστηκαν υπέρ και κατά του έργου, ανάλογα με την περιοχή των κατοικιών τους. Η ομάδα των κατοίκων του πυρήνα Στροβόλου τάχθηκε υπέρ με επιχειρήματα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους (μείωση αέριων ρύπων και θορύβου) και η ομάδα των κατοίκων στην περιοχή ελαιώνων τάχθηκε εναντίον του έργου λόγω δυνητικού επηρεασμού του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το έργο παρουσιάστηκε σε Δημόσια Παρουσίαση από τα αρμόδια Τμήματα του κράτους στις 17/2/2020, στην οποία έγινε πλήρης επεξήγηση των λεπτομερειών του σχεδιασμού στο κοινό. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου είναι αναρτημένες οι παρουσιάσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από τις 3/2/2020, για ενημέρωση του κοινού.

Related Articles

Back to top button
Close