ΕιδήσειςΚύπρος

Το Υπ. Υγείας επιτάσσει ιατρούς και νοσηλευτές με βάση νέο διάταγμα

Ιατροί και νοσηλευτές τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας, με βάση το σημερινό νέο διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του νέου διατάγματος, οι οποίοι θα ισχύουν από την 06.00 π.μ. της 20ης Μαρτίου 2020, όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.

Επίσης, όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και θα εκτελούν τα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται.

Σημειώνεται ότι τα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα τυγχάνουν οδηγιών θα αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, www.moh.gov.cy.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close