ΕιδήσειςΚύπρος

Υπηρεσία Καταναλωτή: Καμπάνα €70.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών

Διοικητικό πρόστιμο €70.000 επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά της εταιρείας ανάπτυξης γης και οικοδομών «Stelios Georgiou Property Limited» για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007.
 
Σε σημερινή της ανακοίνωση, η Υπηρεσία σημειώνει ότι η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε σε σχέση με εμπορικές πρακτικές, τις οποίες χρησιμοποίησε η εταιρεία κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας σε καταναλωτές και η οποία κατέδειξε ότι η εταιρεία προέβη σε πώληση ακινήτου, αποκρύπτοντας από τους καταναλωτές ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω ουσιώδεις πληροφορίες αφορούσαν την ανέγερση κατοικίας χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση, από μέρους της εταιρείας, των αναγκαίων αδειών (πολεοδομικής και άδειας οικοδομής) από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και την ύπαρξη προϋπάρχουσας υποθήκης επί του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγείρετο η κατοικία, η ύπαρξη της οποίας καθιστούσε αδύνατη τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομα των καταναλωτών.

Η ΥΠΚ, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπίστωσε άσκηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών κατά παράβαση του άρθρου 4(4) του σημείου 9 του Παραρτήματος Ι του Νόμου και του άρθρου 6(1) αυτού και επέβαλε στην εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους €70.000. Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ (www.consumer.gov.cy).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close