ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Υπογραφή συμφωνίας για πληροφοριακό σύστημα για τους Δήμους της Κύπρου

Συμφωνία για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου» υπογράφηκε από την Ένωση Δήμων μαζί με την κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA. Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 32 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με τίτλο «Δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου» που συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους.

Στόχος της πρωτοβουλίας, σημειώνεται, είναι η ανάπτυξη ενός κεντρικού συστήματος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους Δήμους της Κύπρου. Με αυτό τον τρόπο, θα προωθηθεί η αξιοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής και διοικητικής άποψης και με το λιγότερο δυνατόν κόστος, ώστε να επωφελούνται εξίσου οι δημότες όλων των Δήμων, από τις εξελίξεις της τεχνολογίας ασχέτως του μεγέθους του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close