ΕιδήσειςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης θα υλοποιηθεί και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας

Στην κοινή διαπίστωση ότι το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει εμβολιαστεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, είναι ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο μέσα από το οποίο θα υλοποιηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, κατέληξαν ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης και το αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.
 
Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι ο κ. Πετρίδης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, Τάκη Κληρίδη, παρουσία του μέλος του Συμβουλίου και προέδρου της καθοδηγητικής επιτροπής για την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης, Ανδρέα Ασσιώτη, με θέμα συζήτησης το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της δυνατότητας της χώρας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με έμφαση στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Σχέδιο εμβολιάστηκε με τις κατευθυντήριες γραμμές της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, τόσο για τις οριζόντιες δράσεις όσο και τις τομεακές, και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και τις προτεραιότητες της. Βασική επιδίωξη της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανάπτυξης είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό εφαρμογής ενός νέου οικονομικού μοντέλου για την Κύπρο, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη για το σύνολο των πολιτών της Κύπρου.

Κοινή διαπίστωση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του Συμβουλίου ήταν ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό Σχέδιο, μέσα από το οποίο θα υλοποιηθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας.

Related Articles

Back to top button
Close