ΕιδήσειςΚύπρος

Χριστουγεννιάτικο δώρο σε διάφορους δικαιούχους

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει σήμερα την Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου για παραχώρηση Χριστουγεννιάτικου Δώρου σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, Χαμηλοσυνταξιούχους, Εγκλωβισμένους και άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και για τις πολύτεκνες μάνες που είναι δικαιούχες του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας», με συνολική δαπάνη €18,800,000 περίπου εκατομμυρίων .

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Χριστουγεννιάτικο Δώρο θα λάβουν:

  • Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, με τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται με βάση το ελάχιστο καλάθι διαβίωσης.
  • Οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος, που ισούται με το ύψος του μηνιαίου επιδόματος που θα λάβουν για τον μήνα Δεκέμβριο ως επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου, με ελάχιστο ποσό τα €100.
  • Οι εγκλωβισμένοι και τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, ποσό που ισούται με το ύψος του μηνιαίου τους επιδόματος.
  • Οι βοηθούμενοι από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων (παθόντες ή εξαρτώμενοι πεσόντων ή και εξαφανισθέντων κατά τον αγώνα του 1955-59, την τουρκική εισβολή και κατά την υπηρεσία της πατρίδας), ποσό ίσο με το ½ της ειδικής μηνιαίας σύνταξης που λαμβάνουν.
  • Οι πολύτεκνες μάνες που είναι δικαιούχες του «Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας» πόσο ύψους €100 έκαστη.

Δεν χρειάζεται να υποβληθεί αίτηση από τους δικαιούχους για το Χριστουγεννιάτικο Δώρο καθώς όλοι οι δικαιούχοι θα το λάβουν αυτόματα.

Το Χριστουγεννιάτικο Δώρο, όπως επίσης και τα επιδόματα, οι συντάξεις (περιλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης), θα καταβληθούν σε όλους τους δικαιούχους πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, τον Δεκέμβριο, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close