ΔήμοςΗ Πόλη Μας

Χρόνιο πρόβλημα τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά στη Λακατάμια (Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου)

Πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λακατάμιας στις 7:30μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης. Αρκετά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το συμβούλιο. Η ατζέντα περιλαμβάνει μερικά βασικά ζητήματα, όπως η λήψη απόφασης σχετικά με εγκαταλελειμμένα υποστατικά που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, ο καταρτισμός επιτροπής για πρώτη φορά η οποία θα έχει ρόλο στην υποβολή ενστάσεων σε φορολογίες και η κατ΄ εξαίρεση αποπαγοποίηση από τη Βουλή κενών θέσεων στο Δήμο.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία στο Δημαρχείο θα παραβρεθούν τέσσερις υπηρεσιακοί του Δήμου και ακόμη έξι άτομα (ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός 10 που επιτρέπεται). Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου που θα συμμετάσχουν θα είναι από το χώρο τους.

Το Συμβούλιο αφού επικυρώσει πρακτικά προηγούμενων συνεδριών της ολομέλειας, αλλά και διάφορων Επιτροπών που συνεδρίασαν πρόσφατα, θα επιληφθεί των πιο κάτω θεμάτων:

–Ενημέρωση  και  λήψη  απόφασης  για  ύπαρξη  οχληριών  στη Λακατάμια,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του  άρθρου  92  του  Περί  Δήμων  Νόμου Ν111/85. Πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά τα οποία αφήνονται στο έλεος του χρόνου με όλους τους κινδύνους που ενέχουν, (έλλειψη καθαριότητας, τρωκτικά, φίδια). Υπάρχουν ορισμένα υποστατικά που είναι ετοιμόρροπα και χρήζουν κατεδάφισης, αλλά αυτή είναι άλλη διαδικασία στην οποία εμπλέκεται και η πολιτεία. Τα μέλη θα ενημερωθούν για όλες τις περιπτώσεις οχληριών και θα ληφθεί γενική απόφαση.

–Θα συσταθεί Επιτροπή, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εξέταση των ενστάσεων των Φορολογιών. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα διάφορων δημοτικών ομάδων που θέλουν να ενημερώνονται ή και να έχουν λόγο όσον αφορά τις αποφάσεις στην  εξέταση ενστάσεων.

– Μετά από αφυπηρετήσεις, είτε μέσω ειδικού σχεδίου είτε με την κανονική οδό της συνταξιοδότησης έχουν μείνει κενές θέσεις στο Δήμο Λακατάμιας, ο οποίος ζήτησε κατ΄εξαίρεση   αποπαγοποίηση  από  τη  Βουλή,  πλήρωσης κενών θέσεων Προαγωγής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί για διάφορα θέματα, όπως η συμφωνία  συνεργασίας  για  τη  δεύτερη  διοργάνωση  του Φιλανθρωπικού Αγώνα Δρόμου «LAKATAMIAENERGYRUN», την επιστολή του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Λακατάμιας « Οδυσσέας » ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2020 για τον τερματισμό χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και για  τα  την  Άτυπη  συνεδρία  των Δημάρχων,  που έγινε στις 4/6/2020.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close