ΕιδήσειςΚύπρος

Χωρίς αύξηση η κρατική χορηγία σε Δήμους-Κοινότητες το 2020

Στα ίδια επίπεδα περίπου παραμένει η χορηγία της κυβέρνησης προς τους Δήμους, παρά τις παραστάσεις που έγιναν από τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης για αύξηση της καθότι τα κονδύλια που παραχωρούνται δεν αρκούν.

Συγκεκριμένα, για τον επόμενο χρόνο 2020 το κράτος θα παραχωρήσει στους Δήμους και τις κοινότητες συνολικό ποσό των €95.105.000 σε σύγκριση με €94.505.000 το έτος 2019.

 Η μικρή αύξηση που παρατηρείται οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του ποσού που προορίζεται να καταβληθεί στην ΑΗΚ για τον οδικό φωτισμό των κοινοτήτων.

Τι θα πάρουν

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών για το έτος 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση, το ποσό των €95.105.000 θα κατανεμηθεί ως εξής:

 1. Ποσό €75.000 θα παραχωρηθεί ως κρατική χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων.

2. Ποσό €4.500.000 θα καταβληθεί ως κρατική χορηγία προς τους κατεχόμενους δήμους/συμβούλια/κοινότητες/ενώσεις κατεχομένων κοινοτήτων για τα λειτουργικά και άλλα έξοδά τους και την επιχορήγηση εκδηλώσεων μνήμης των κατεχόμενων τοπικών Αρχών. 

3. Ποσό €4.250.000 θα καταβληθεί στην ΑΗΚ προκειμένου να καλύψει το 75% της δαπάνης που πραγματοποίησε ο Οργανισμός, κατά το έτος 2018, για τον οδικό φωτισμό των κοινοτήτων. Στον προϋπολογισμό του 2019 το συγκεκριμένο κονδύλι ήταν €3.750.000 και κάλυψε τον λογαριασμό σε ηλεκτρικό ρεύμα του έτους 2017. Συνεπώς, προκύπτει μια αύξηση του εν λόγω κονδυλίου, ύψους €500.000. 

4. Ποσό €53.705.000 θα παραχωρηθεί ως κρατική χορηγία προς τους 30 δήμους των ελεύθερων περιοχών ως ακολούθως:

 * Απώλεια εσόδων από την κατάργηση διαπυλίων – €2.187.680. Τα διαπύλια τέλη καταργήθηκαν πριν 50 και βάλε χρόνια. Ήταν μια μορφή έμμεσης φορολογίας που επιβαλλόταν από τις δημοτικές Αρχές στα προϊόντα που εισάγονταν στην περιοχή τους από άλλες περιοχές. Δημοτικοί εισπράκτορες ήταν στημένοι στις εισόδους των πόλεων και εισέπρατταν φόρο στα εισερχόμενα υποζύγια τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα. Κάθε δήμος τότε, φρόντιζε να «ενοικιάζει» τους φόρους των προϊόντων σε εισπράκτορες που συνήθως ήταν προσκείμενοι στην εκάστοτε δημοτική Αρχή.

* Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, καταβολής συνδρομών κ.λπ. για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ένωση Δήμων έναντι αποδείξεων – €30.000.

* Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – €30.000 και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου – €20.000.

* Χορηγία προς την Ένωση Δήμων για κάλυψη του μισθού του γραμματέα και των εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών – €20.000.

* Χορηγία προς την Ένωση Δήμων για τη συντήρηση των φώτων τροχαίας παγκύπρια – €59.800.

* Χορηγία προς τους 30 δήμους των ελεύθερων περιοχών – €51.157.520.

* Διάφορα – €200.000. Το ποσό αυτό στον προϋπολογισμό του 2019 ήταν €100.000.

5. Ποσό €19.600.000 θα καλύψει την οικονομική βοήθεια προς τους δήμους (€17.545.000) και τα κοινοτικά συμβούλια (€2.055.000) για την απώλεια των εσόδων τους από την κατάργηση επιβολής επαγγελματικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα. 

6. Ποσό €12.975.000 θα καταβληθεί ως κρατική χορηγία προς τα κοινοτικά συμβούλια των ελεύθερων περιοχών ως ακολούθως:

* Ποσό €105.000 θα καλύψει το κόστος υπηρεσιών που παρείχε κατά το έτος 2019 το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της κοινότητας, οι οποίοι, ως γνωστόν, απολαμβάνουν δωρεάν ρεύμα και νερό.

* Επιχορήγηση της ετήσιας δαπάνης που απαιτείται για σκοπούς υδατοπρομήθειας της κοινότητας Άλασσας με βάση τους λογαριασμούς της ΑΗΚ – €20.000.

* Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων κ.λπ. για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ένωση Κοινοτήτων έναντι αποδείξεων – €10.000.

* Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – €30.000 και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου – €20.000.   

* Χορηγία προς τις Ενώσεις Κοινοτήτων και χορηγία για συμπλεγματοποιημένες υπηρεσίες / εκδηλώσεις κοινοτικών συμβουλίων – €12.665.000.

* Διάφορα – €125.000.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close