ΕιδήσειςΚύπρος

36 προϊόντα με κίνδυνο για υγεία και ασφάλεια

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα από τις 6/01/2020  μέχρι τις 12/01/2020 (GRAS-RAPEX – Δελτίο 02) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 36 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Oι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση : www.consumer.gov.cy “.
 
Τα 36 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:  

  • Οκτώ (8) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
  • Δεκαεννέα (19) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  • Έξι (6) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  • Δύο (2) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον ΕΔΩ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close