ΕιδήσειςΚύπρος

€3,1 δισ. ανάγκες για το δημόσιο χρέος

Χρηματοδοτικές ανάγκες €3,1 δισ. θα έχει η Κύπρος την επόμενη τριετία, 2020 -2022, κάτι που σηματοδοτεί νέες εξόδους στις αγορές. Οι μεγαλύτερες ανάγκες, €1,6 δισ., είναι για το 2022 (μακροχρόνιες λήξεις €2,2 δισ. και πλεόνασμα €600 εκατ.). Ανάγκες €1 δισ. υπολογίζονται για το 2020 (μακροχρόνιες λήξεις €1,6 δισ. και πλεόνασμα €600 εκατ.) και €500 εκατ. για το 2021 (μακροχρόνιες λήξεις €1,1 δισ. και πλεόνασμα €600 εκατ.). 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, που ανακοινώθηκε χθες, το μέσο σταθμικό κόστος του δημόσιου χρέους ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία από το 2012 που ήταν στο 4,2%. Το 2013 μειώθηκε στο 3%, το 2014 στο 2,6% και το 2019 στο 2,2%. Επίσης, μετά την αποκατάσταση στην επενδυτική κατηγορία τον Σεπτέμβριο του 2018, παρατηρήθηκε κάποια συμμετοχή από κεντρικές τράπεζες και κρατικά επενδυτικά ταμεία στις εκδόσεις κυπριακών ομολόγων.

Οι αρχικές εκδόσεις προσέλκυσαν μεγαλύτερο μερίδιο από τα ταμεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) και μικρότερο μερίδιο από τράπεζες και τους διαχειριστές κεφαλαίων. Η κατανομή αυτή αντιστράφηκε με τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Επίσης, η ζήτηση από επενδυτές και ο συνολικός όγκος προσφορών σημείωσαν συνεχή αύξηση. Αν και εμφανίζονται όλο και πιο συχνά διογκωμένες προσφορές επενδυτών οι οποίες στην πραγματικότητα μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν το πραγματικό ενδιαφέρον για αγορά, εντούτοις, η τάση είναι προφανής, όπως καταδεικνύει και ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχε στις διεθνείς εκδόσεις ομολόγων.

Tον Μάιο του 2019, σε δύο εκδόσεις χρέους που έγιναν, το μέγεθος των προσφορών ήταν €6,3 δισ. και ο αριθμός των επενδυτών 294. Στην άλλη οι προσφορές ήταν €4,8 δισ. και ο αριθμός των επενδυτών 217.

ΠΗΓΗ: Ο Φιλελεύθερος

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close