Top NewsΔήμοςΗ Πόλη Μας

H αντίθετη άποψη του Δημοτικού Συμβούλου Ανδρέα Μιχαήλ για τη συμφωνία Υδατοπρομήθειας

Με γραπτή του δήλωση ο Ανδρέας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Λακατάμιας τοποθετείται σε σχέση με τη συμφωνία ενσωμάτωσης της Υδατοπρομήθειας Λακατάμας στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, τη δήλωση τη Δημάρχου Δρ. Φωτούλας Χατζήπαπα και τις γενικές πληροφορίες που αναφέραμε στο εν λόγω δημοσίευμα για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Η γραπτή ανακοίνωση του κ. Μιχαήλ έχει ως εξής:

«Πριν λίγες μέρες η Δήμαρχος Δρ. Φωτούλα Χατζήπαπα φέρεται από δημοσίευμα του Lakatamianews ότι έκαμε δηλώσεις στην ιστοσελίδα αναφορικά με το θέμα ένταξης/πώλησης της Υδατοπρομήθειας του Δήμου στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ). Στο ίδιο δημοσιεύμα καταγράφονται και πληροφορίες που φαίνεται ότι συνέλεξε το Lakatamianews από τρίτους οι οποίοι φαίνεται ότι γνωρίζουν το θέμα και το κείμενο της συμφωνίας.

Καταρχήν η κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι «Πήραμε αυτή την κατά πλειοψηφία απόφαση ενόψει και του γεγονότος ότι με βάση και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να δημιουργηθούν επαρχιακά Συμβούλια για διαχείριση των υδάτων και μπορεί να εγκριθεί αυτός ο Νόμος από την Βουλή και η υδατοπρομήθεια Λακατάμιας να ενταχθεί στο ΣΥΛ ούτως ή άλλως»

Συμφωνώ ότι σε περίπτωση που το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) ψηφιστεί σε Νόμο, προνοείται ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) για διαχείριση των υδάτων στους οποίους θα ενταχθούν οι υφιστάμενοι φορείς ύδατος. Στην περίπτωση της Λευκωσίας, ο ΣΥΛ αυτή την στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο με την Υδατοπρομήθεια Λακατάμιας και πουθενά στο Νομοσχέδιο δεν φαίνεται να προνοείται ότι θα μετεξελιχθεί σε ΕΟΑ Λευκωσίας. Στην νομική συμβουλή του νομικού συμβούλου του Δήμου ημερομηνίας 19/7/21, η οποία είναι η μόνη νομική συμβουλή που στάλθηκε προς τους Δημοτικούς Συμβούλους για να μελετήσουν, καταγράφεται καθαρά ότι εάν κάτω από το σημερινό υπάρχον νομικό καθεστώς, ο Δήμος θα προχωρούσε σε παραχώρηση της υδατοπρομήθειας προς τον ΣΥΛ, θα προέκυπτε αν ο Δήμος το επιθυμούσε, θέμα κοστολόγησης της αξίας των υπηρεσιών, των κινητών και των ακινήτων εντός των πλαισίων μιας συμφωνίας που θα καταρτιζόταν μεταξύ των μερών. Τίποτε σημαντικό από αυτό το κεφάλαιο του Δήμου δεν ανακτήθηκε στις διαβουλεύσεις.

Όπως καταγράφεται πιο κάτω αν δεν προχωρούσε τώρα η ένταξη στο ΣΥΛ και ψηφιζόταν σε κάποιο μελλοντικό στάδιο η μεταρρύθμιση ως έχει στο Νομοσχέδιο και η δημιουργία του ΕΟΑ, η εξόφλησή του χρέους και πάλι ήταν εξασφαλισμένη ίσως και καλύτερα και αποδοτικότερα.

Και τούτο διότι για όσο καιρό θα χρειαζόταν να ψηφιστεί ο Νόμος, να δημιουργηθεί το ΕΟΑ Λευκωσίας και να μπορέσει να αναλάβει τις εργασίες του, η Υδατοπρομήθεια του Δήμου θα συνέχιζε τις εργασίες της και θα πρόσφερε στα έσοδα του Δήμου ποσό που θα κυμαίνετο από ΕΥΡ 1.2 – 1.6 εκ. ετησίως. Το δε ενδεχόμενο η μεταρρύθμιση όσο αφορά το μέρος της δημιουργίας ΕΟΑ να μεταφέρετο, ως συνήθως γίνεται στο μέλλον, το κέρδος που θα προέκυπτε για τον Δήμο θα ήταν αρκετά σημαντικότερο από ότι θα πάρει από την συμφωνία με το ΣΥΛ.

Η πρώτη αναφορά στο δημοσίευμα «ένα σημαντικό όφελος είναι ότι με την συμφωνία αυτή, ο Δήμος θα μπορέσει να εξοφλήσει χρέος ύψους 3.5 εκ. Ευρώ το οποίο δημιουργήθηκε από προηγούμενα Συμβούλια και οφειλόταν στην κακοδιαχείριση της Υδατοπρομήθειας» πάλι δεν συνάδει με το κείμενο της νομικής συμβουλής.

Στο κείμενο της νομικής συμβουλής αναφέρεται ότι «σύμφωνα με το εδάφιο (γ) του Εδαφίου 1 του άρθρου 26» και «νοουμένου ότι και αυτή θα περιληφθεί στο κείμενο του Νόμου ως έχει, είναι ξεκάθαρο ότι δάνεια και χρέη των Δήμων που σχετίζονται με την προμήθεια ύδατος, αποκλειστικά και μόνο, θα αναληφθούν από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Κατά συνέπεια, νοουμένου ότι η οφειλή του Δήμου προς το ΤΑΥ, αφορά χρέος από την προμήθεια ύδατος, αυτή η υποχρέωση θα αναληφθεί από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Επομένως η εξόφλησή του χρέους 3.5εκ ήταν εξασφαλισμένη διότι το χρέος προήλθε αποκλειστικά από την αγορά νερού.

Η δεύτερη αναφορά στο δημοσίευμα ότι «η συμφωνία προνοεί τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στην Υδατοπρομήθεια Λακατάμιας ώστε να μην χάσει κανένας την δουλειά του» πάλι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρώτο διότι στην συμφωνία «δεν προνοείται η μεταφορά προσωπικού (υπαλλήλων ή ωρομίσθιου προσωπικού) από την υπηρεσία του Δήμου στην υπηρεσία του ΣΥΛ» και δεύτερο διότι είναι πολύ γνωστό, ότι με βάση τον Νόμο και απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σε θέματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της υδατοπρομήθειας του Δήμου Λατσιών στο ΣΥΛ ότι όσοι υπάλληλοι του Δήμου δεν επιθυμούν ένταξη στο ΣΥΛ παραμένουν στην υπηρεσία του Δήμου όπως και θα γίνει, χωρίς να χρειάζεται καμιά συμφωνία ή ενέργεια εκ μέρους του Δήμου.

Άξιον απορίας είναι το γεγονός ότι ο Δήμος δεν προέβη ακόμα σε δημοσίευση για διόρθωση των δυο αναφορών του δημοσιεύματος και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ευχαριστώ

Ανδρέας Μιχαήλ

Οικονομολόγος (Παν. Λονδίνου)

Δημοτικός Σύμβουλος, Συμμαχία Πολιτών.

Related Articles

Back to top button
Close